Meistä

Tämä sivu kertoo niistä poliittisista toimista, joilla yritetään palauttaa Suomi takaisin kuntoon sekä niistä arvoista ja ominaisuuksista, joita tämän päivän poliitikoilta erityisesti vaaditaan. Tällä hetkellä Suomessa eletään murrosvaihetta ja puhutaan jopa hyvinvointiyhteiskunnan luisumisesta kohti pahoinvointiyhteiskuntaa. Jotta tämä negatiivinen kehityssuunta saataisiin pysäytettyä ja estettyä, tarvitaan nyt poliittista tahtoa sekä poliittisia tekoja. Poliitikoiltamme vaaditaan sisua sekä sydämellä tekemistä. Kokemus on hyvä ominaisuus, josta kokenut poliitikko voi ammentaa uusia ideoita ja näkemyksiä. Nyt pitäisikin arvostaa poliitikon monipuolista ja pitkää kokemusta, monipuolista osaamista, vahvuutta sekä sitä että poliitikko saa asioita aikaan. Pelkkä puhuminen ja asioiden lupailu ei riitä, vaan poliitikkojen pitäisi saada aikaan myös konkreettisia muutoksia, joilla Suomi saataisiin kuntoon ja nousukiitoon.

Poliitikoilta vaaditaan myös hyviä verkostoja sekä verkostoitumista. Tämä koskee niin verkostoitumista omassa vaalipiirissä kuin koko Suomen ja Euroopankin mittakaavassa. Moni osaava poliitikko on toiminut esimerkiksi aktiivisena maakuntatason edunvalvojana ja saanut täten kokemusta poliittisesta päätöksenteosta sekä käytännöntoimista, joita tarvitaan näiden päätösten toimeenpanemiseen. Kannattaakin tutustua siihen, millaisia tuloksia kukin poliitikko on saanut aikaan – juuri ne puhuvat poliitikon puolesta. Lue sivuiltamme lisää siitä, millaisia ominaisuuksia nykyajan poliitikko maassamme tarvitsee voidakseen edistää suomalaisten hyvinvointia ja yhteiskuntamme kehittymistä.

Yhteiskuntamme epäkohdista

Näillä sivuillamme keskitytään myös niihin epäkohtiin, joita yhteiskunnassamme tällä hetkellä vallitsee. Tällä hetkellä on erityisen tärkeää pyrkiä vähentämään työttömyyttä ja tarjota ihmisille työllistymismahdollisuuksia. Korkeat työttömyysluvut eivät edistä hyvinvointia! Yrittämistä tulisi helpottaa Suomessa esimerkiksi purkamalla erilaisia yritystoimintaa sääteleviä rakenteita sekä tukemalla yrittäjyyttä erityisesti sen alkuvaiheessa nykyistä paremmin. Yrittämiselle tulisi luoda aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja yrittäjyyteen tulisi kannustaa huomattavasti nykyistä enemmän!

Luonnonvarojen hyödyntäminen kestävällä tavalla on keino, jonka avulla voidaan saada maahamme uudenlaista elinvoimaa. Tämä on erittäin tärkeää kaikkien suomalaisten kannalta! On täysin kestämätöntä ajatella, että tuhlaamme luonnonvaroja nopeammin kuin ne ehtivät uusiutua. Yhteisöllisyys sekä yhteiskunnan heikoimmista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Heidän kannustamisensa ja rohkaisemisensa on myös erittäin tärkeää, jotta myös yhteiskunnan heikoimmat jäsenet voisivat tuntea olevansa oman elämänsä aktiivisia vaikuttajia.

Erityisen tärkeää olisi kiinnittää huomiota lapsiperheisiin sekä vanhuksiin. Lapsiperheköyhyys on valitettavasti lisääntynyt maassamme huomattavasti ja vaikka puhutaankin nimenomaan suhteellisesta köyhyydestä, aiheuttaa myös tällainen suhteellinen köyhyys perheille runsaasti huolia ja murheita. Valitettavan moni suomalainen lapsi elää köyhyydessä, mikä saattaa näkyä esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien puuttumisena ja siinä, että kotoa saatava ruoka voi olla kovin yksipuolista ja epäterveellistä. Lue sivuiltamme lisää lapsiperheiden asemasta löytyvistä epäkohdista.

Vanhusten osalta on valitettavasti alettu puhua siitä, kuinka monet vanhukset joutuvat olemaan hoitolaitoksissa likaisissa vaipoissaan, kun hoitajilla ei kerta kaikkiaan ole aikaa heitä kunnolla hoitaa. Ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen olisikin nyt ensiarvoisen tärkeää ja asia, johon poliittisten tahojen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Moni on huolissaan myös siitä, että maassamme asuu liian paljon vanhuksia yllättävän huonoissa elinolosuhteissa – ja aivan yksin. Moni näistä vanhuksista kaipaisi omaisten mielestä ympärivuorokautista hoitoa, mutta koska kunnalla ei aina ole sellaista hoitoa tarjolla, pyritään vanhuksia ”hoitamaan” kotona mahdollisimman pitkään kotihoidon turvin. Kerran pari päivässä vanhuksen luona käyvä kotihoito ei kuitenkaan riitä vanhukselle, joka kärsii esimerkiksi muistisairauksista tai joka kokee olevansa erittäin yksinäinen ja masentunut. Huolta aiheuttaa myös se, että monen vanhuksen eläke ei tahdo riittää edes aivan välttämättömimpiin hankintoihin. Jos vanhus joutuu pitkäaikaiseen sairaalahoitoon tai jos hän joutuu ostamaan tavallista enemmän lääkkeitä, voi hänen taloutensa kaatua näihin terveyden kannalta välttämättömiin hankintoihin. Lue sivuiltamme lisää vanhustenhoitoon ja eläkkeisiin liittyvistä asioista.

Kiitos Pierre päälle Suomen-nettikasino.com ja Åsa päälle ilmaiskierrosta.org hänen apua sivuillamme.