Hyvän poliitikon ominaisuuksia

Suomessa voidaan sanoa elettävän murrosvaihetta – puhutaan jopa hyvinvointiyhteiskunnan luisumisesta kohti pahoinvointiyhteiskuntaa. Poliitikkojen tehtävä on erittäin haastava ja heidän tuleekin pyrkiä rohkeisiin päätöksiin ja ratkaisuihin, jotta tämä negatiivinen kehityssuunta ja pahoinvointiyhteiskunnaksi luisuminen saadaan pysäytettyä ja estettyä! Nyt tarvitaan voimakasta poliittista tahtoa sekä rohkeita poliittisia tekoja.

Poliitikkomme ovat kovan paikan edessä – heiltä vaaditaan nyt sisua sekä sydämellä tekemistä! Kokeneet poliitikot voivat ammentaa kokemuksestaan käsin uusia ideoita ja näkemyksiä ja puhua kokemuksen syvällä rintaäänellä koko kansamme puolesta. Nyt eletäänkin aikaa, jolloin pitäisi arvostaa erityisen paljon poliitikon monipuolista ja pitkää kokemusta, monipuolista osaamista, vahvuutta sekä sitä että poliitikko saa asioita aikaan. Pelkät suuret sanat eivät riitä – puhuminen ja asioiden lupailu ei riitä, vaan poliitikkojen pitäisi saada aikaan myös konkreettisia muutoksia, joiden avulla Suomi saataisiin nousukiitoon. Nyt on aika saada Suomi kuntoon ja luoda siitä jälleen hyvä, ellei maailman paras, maa sekä nykyisille asukkaille että jälkipolville! Lue seuraavaksi laatimamme lista, jossa ehdotamme, millaisia ominaisuuksia suomalaisella hyvällä poliitikolla pitäisi mielestämme tässä tilanteessa olla.

Hyvän poliitikon tuntomerkkejä

Mistä sitten tunnistaa hyvän poliitikon? Millaisia ominaisuuksia hänellä tulisi olla? Tässä meidän ehdottamamme lista hyvän poliitikon ominaisuuksista:

– Vaativassa yhteiskunnallisessa tilanteessa poliitikolta vaaditaan hyviä verkostoja sekä verkostoitumista – verkostoja tulee olla niin omassa vaalipiirissä kuin koko Suomen ja Euroopankin mittakaavassa. Monet osaavat poliitikot ovat toimineet esimerkiksi aktiivisesti maakuntatason edunvalvojina ja saaneet täten kokemusta poliittisesta päätöksenteosta sekä käytännöntoimista, joita tarvitaan näiden päätösten toimeenpanemiseen. Jos harkitset äänestäväsi tiettyä poliitikkoa kansanedustajaksi tai muuhun tärkeään virkaan, onkin hyvä idea tutustua siihen, millaisia tuloksia kukin poliitikko on saanut aikaan – juuri nämä tulokset puhuvat poliitikon puolesta.

– Poliitikolta vaaditaan nyt erityisen voimakasta poliittista tahtoa sekä rohkeita poliittisia tekoja.

– Poliitikolta vaaditaan sisua sekä sydämellä tekemistä! Tietynlainen empaattisuus sekä kyky asettua toisen asemaan on tärkeää poliitikon työssä, vaikka samanaikaisesti poliitikon tulee toki myöskin pystyä huomioimaan taloudelliset realiteetit – tyhjästä kassasta ei voi ammentaa.

– Monipuolinen ja pitkä kokemus on poliitikon tärkeä ominaisuus – kokenut poliitikko voi ammentaa kokemuksestaan käsin uusia ideoita ja näkemyksiä ja puhua kokemuksen syvällä rintaäänellä koko kansamme puolesta. Nyt pitäisikin arvostaa erityisen paljon poliitikon monipuolista ja pitkää kokemusta!

– Monipuolisen ja pitkän kokemuksen lisäksi tulisi arvostaa erityisen paljon myös poliitikon monipuolista osaamista.

– Pidämme poliitikon vahvuutta erityisen tärkeänä ominaisuutena – poliitikon tulee pyrkiä päämäärätietoisesti tavoitteisiinsa ja oltava riittävän vahva ajaakseen tärkeiksi kokemiaan asioita. Muussa tapauksessa poliitikon tavoitteet voivat jäädä korulauseiden tasolle ja kansa saattaa tuntea poliitikon joka pettäneen lupauksensa – pettäneen heidät.

– On tärkeää, että poliitikko saa asioita aikaan – pelkät suuret sanat ja pilviä hipovat lupaukset eivät riitä – puhuminen ja asioiden lupailu ei riitä, vaan poliitikkojen pitäisi saada aikaan myös konkreettisia muutoksia. Lupaukset ja hienot sanat eivät lämmitä, ellei ihmisillä ole työtä, kunnollisia asuinolosuhteita, kunnollista terveydenhuoltoa eikä muutoinkaan olosuhteita, joita voitaisiin pitää hyvinvointiyhteiskunnan mukaisina olosuhteina.

– Poliittisen johtajuuden taito on erittäin tärkeää erityisesti poliittisessa johtoasemassa toimiville poliitikoille.

– Mahdollisuuksien havaitseminen sekä tietynlainen innovatiivisuus ovat hyvän poliitikon ominaisuuksia, jotka voivat auttaa nostamaan Suomen jälleen sille tasolle, että siitä voitaisiin puhua erinomaisena hyvinvointiyhteiskuntana.

– Kyky tehdä päätöksiä sekä seisoa niiden takana ovat hyvän poliitikon ehdottomia ominaisuuksia.

– Rehellisyys on ominaisuus, joka monelta poliitikolta tuntuu valitettavasti puuttuvan, mutta joka on meidän mielestämme hyvän poliitikon ehdoton perusominaisuus.

– Kielitaito on nykyisin erittäin tärkeä ominaisuus poliitikolle, vaikka poliitikko toimisikin ainoastaan kotimaassa.